Vejr advarsler for Danmark

Vejr advarsler

Aktive vejr advarsler for ekstreme vejr omstændigheder, Meteoalarm.

Vejr advarsler fra Meteoalarm, den europæiske ekstremvejr advarsels service. Billedet for oven er i dag og alle ekstra informationer kan findes på Meteoalarms hjemmeside.
Grøn indikerer in fare, gul indikerer at vejret potentielt kan være farligt, orange indikerer at det er farligt, og rød indikerer at vejret er meget farligt.